Entus Management s.r.o.

Country: 
Slovakia
Address: 
Bratislava
Jókaiho 5
Bratislava
Slovakia
48° 8' 2.7168" N, 17° 12' 59.904" E
SK
Website: 
Telephone: 
+421914237148

Vyvíjame dynamické modely a softvér aplikácie pre systém cenotvorby produktov na základe posúdenia kvalitatívnych a ekologických vlastností - počas celého životného cyklu produktu Výroba - Používanie- Recyklácia. Metodológia environmentálneho hodnotenia LCC/ TCO ENTUS – predstavuje detailné technicko - ekonomicke hodnotenie peňažnej aj nepeňažnej transformáce vstupy/výstupy na produkciu počas aj po ukončení životnosti. Umožňuje komplexné posúdenie návratnosti investície vrátane dlhodobé environmentálne dopady technologických a konštrukčných riešení pre odvetvia cirkulárnej ekonomiky.