EKOFUNGI, d.o.o, Beograd

Country: 
Serbia
Telephone: 
011 8871 177

Beogradski “Eko fungi” pokrenuo je u junu 2013. godine industrijsku proizvodnju gljive bukovače po novoj tehnologiji koja u proizvodnji supstrata (hranljive podloge) za uzgoj celuloznih gljiva koristi otpad i eliminiše upotrebu električne energije za čak 90%. Reč je o prvom postrojenju ovog tipa u Srbiji i svetu. Proizvodnja celuloznih vrsta jestivih gljiva, (bukovače, shii take i sl,) tradicionlano je bazirana na iskorišćenju slame kao sirovine za proizvodnju substrata, koja je počela da biva nedostupna i čiji su troškovi transporta i potrošnje električne energije u proizvdonji znatno uvećavani.

Novo postrojenje “Eko fungija” za proizvodnju substrata koristi bilo koji celulozni materijal koji se može nabaviti u krugu od 30 km. Do sada nigde u svetu nije realziovan projekat proizvodnje supstrata za uzgoj jestivih bilja na bazi otpada u zaista industrijskim razmerama. Osim toga, primenom mikrobiološkog metoda – umesto energetna za zagrevanje se koristi snaga mikroorganizama i na taj način eliminiše upotreba električne energije.