Faculty of Geotehnical Engineering (Zavod za inženjerstvo okoliša)

Website (description of the organisation): 

Stručne aktivnosti ZIO-a obuhvaćaju izradu elaborata i studija utjecaja na okoliš, izrade dokumentacije za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, ekspertiza na specifičnim problemima vezanim uz onečišćenje pojedinih sastavnica okoliša i iznalaženja mogućih inženjerskih rješenja koja će doprinijeti poboljšanju kvalitete pojedine sastavnice. U pristupu rješavanja problematike, osim znanstvenih i inženjerskih metoda naglasak se pridaje i optimiranju gospodarskog učinka pojedinog rješenja problema. Djelatnost ZIO-a primarno je orijentirana na suradnju s domaćom industrijom i gospodarstvom.

Djelatnost ZIO-a obuhvaća i intenzivnu edukaciju na širem području struke kroz organizaciju događanja koja uključuju seminare, radionice, okrugle stolove, tribine, znanstvene i stručne skupove s ciljem ostvarenja uvjeta za provedbu cijeloživotnog obrazovanja.

Type of organization: 
University of Applied Sciences
Number of researchers employed: 
10 - 25
R&D reference projects: 
Location: 
Varaždin
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin
Croatia
HR