Eko-metal d.o.o.

Country: 
Serbia
Address: 
Novi Sad
Grobljanska br. 2, 22 408
Vrdnik
Serbia
RS

Eko-metal d.o.o. Novi Sad su 2004. godine osnovali preduzetnici iz Slovenije sa velikim iskustvom u upravljanju otpadom. Glavna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, skladištenje i tretman elektronskog i električnog otpada, otpadnih kablova, otpadnih fotografskih hemikalija i drugih opasnih i neopasnih otpada.