BEORECIKLAŽA d.o.o.

Country: 
Serbia
Address: 
Bulevar Peke Dapčevića 42
Beograd
Serbia
RS

Osnovna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama.

Bavimo se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga , bakra, bakarne cevi, bakarni lim, čaure, otpadna bronza, aluminijumske štamparske ploče i sekundarne sirovine svih navedenih materijala.

Otkupljujemo i gotove poluproizvode i proizvode od istih. Otkup sekundarnih sirovina vršimo od pravnih i fizičkih lica.